Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de appartementen in State en de inschrijfprocedure.

State - Algemeen

Zit er een parkeerplek bij mijn woning?

Voor de woningen in fase II zijn er enkele parkeerplekken beschikbaar (103). Kijk onder woningaanbod bij downloads bij welke appartementen een parkeerplek aanwezig is. 

Hoe moet ik me inschrijven voor een appartement?

In 8 stappen naar jouw eigen appartement 

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij je woonvoorkeuren op (deze kun je later eventueel aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: je gebruikersnaam is gelijk aan je e-mail. Het wachtwoord mag je zelf kiezen.

Stap 3: Vul je persoonlijke en financiële gegevens aan in je persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload dan kun je klikken op ‘documenten compleet’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier je woningvoorkeuren opgegeven. 

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van de opgegeven woonvoorkeuren, het aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
Je heeft de mogelijkheid om de toegewezen woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en ontvangt je van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot jouw woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Wanneer kan ik me inschrijven voor de woningen?

De verhuur voor fase II start naar verwachting maandag 17 december 2018. 

Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren. 

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning in State.

Op welke wijze moet ik mijn stukken aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen State”

·         Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent de privacy van jouw gegevens, lees dan onze privacy statement op onze website goed door.

Hoe gaat eigenaar Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee dat is niet mogelijk. Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Moet ik inschrijfkosten (bemiddelingskosten) betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


l  je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

l  je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

l  je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

l  je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

l  je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

l  Je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

l  Je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Betaal ik, naast de huurprijs, ook nog servicekosten?

Ja, je betaalt servicekosten. Deze bedragen € 50 per maand. Daarnaast betaal je je maandelijkse gebruikskosten voor je energie en water, een vast maandelijks bedrag voor het klimaatsysteem van Next NRG en je gemeentelijke lasten. 

State - Inkomen en toetsing

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een appartement toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimale bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet gelijk zijn aan:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,-
- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf € 1.500,-

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is).

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator.

Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam State.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst: vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam State.

Welke documenten moet ik uploaden?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Identiteit

Van iedere huurder en eventuele medehuurder is nodig:

 • Een uittreksel uit het basisregistratie persoonsregister. Hierop staat je woongeschiedenis beschreven. Deze kan je opvragen bij de gemeente (niet ouder dan 1 maand);
 • Een verklaring van de je huidige verhuurder/ hypotheekhouder (niet ouder dan 1 maand). Ben je inwonend? Dan is dit document niet op jou van toepassing.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);

 • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Zie de bijlage voor de handleiding van waar je dit bestand kunt opvragen. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst of je IB aangifte
 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant) 
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent de privacy van jouw gegevens, lees dan het privacy statement op onze website.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe log ik in in mijn Woondossier (IDD)?

Als je je hebt ingeschreven via het inschrijfformulier en een wachtwoord hebt aangemaakt, kun je inloggen in je persoonlijke omgeving via de volgende link: mijn woondossier

In deze beschermde omgeving kun je alle benodigde informatie en documenten invullen en uploaden.

State - Oplevering

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Fase II: de verwachtte oplevering van de 160 appartementen in fase II is vanaf maart 2019. De woningen in het middenstuk aan de Lindenhoeveweg worden als eerst opgeleverd. De torenwoningen en de woningen aan de Solitudoweg volgen daarna.


Let op, dit is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

State - Klimaatsysteem

Van wie is het klimaatsysteem in State?

Jouw woning is voorzien van een duurzaam klimaatsysteem van NEXT NRG. Zij zijn jouw toekomstige leverancier van verwarming, verkoeling en een comfortabel binnenklimaat. Je sluit het contract voor je energievoorziening met NEXT NRG en niet met Bouwinvest. 

Moet ik voor het klimaatsysteem betalen?

Je betaalt een vast maandelijks bedrag aan NEXT NRG voor de huur van de warmte/ koelinstalatie, huur zonnepanelen, ventilatiefilters en de energiekosten van de warmtepomp. Je sluit daarvoor een apart contract met de leverancier NEXT NRG.

Moet ik naast het klimaatsysteem een energiecontract afsluiten met een energieleverancier?

Ja, naast je contract met de leverancier van het klimaatsysteem, sluit je een contract met een energieleverancier.

Wat houdt het klimaatsysteem in?

Lees meer over het klimaatsysteem in State op de pagina klimaatsysteem op deze website.

Hoe bedien ik de apparatuur van het klimaatsysteem?

Download de handleiding voor meer informatie hierover.