Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over de appartementen in State en de inschrijfprocedure.

See below for an English version of the FAQ.

State - Algemeen

Zit er een parkeerplek bij mijn woning?

Voor de woningen in fase II zijn er enkele parkeerplekken beschikbaar (103). Kijk onder woningaanbod bij downloads bij welke appartementen een parkeerplek aanwezig is. 

Hoe moet ik me inschrijven voor een appartement?

In 8 stappen naar jouw eigen appartement 

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij je woonvoorkeuren op (deze kun je later eventueel aanpassen).

Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: je gebruikersnaam is gelijk aan je e-mail. Het wachtwoord mag je zelf kiezen.

Stap 3: Vul je persoonlijke en financiële gegevens aan in je persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload dan kun je klikken op ‘documenten compleet’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier je woningvoorkeuren opgegeven. 

Stap 6: Wanneer je dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van de opgegeven woonvoorkeuren, het aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.

Je heeft de mogelijkheid om de toegewezen woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en ontvangt je van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot jouw woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, je beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren. 

Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor jou, perfecte woning in State.

Op welke wijze moet ik mijn stukken aanleveren?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen State”

·         Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent de privacy van jouw gegevens, lees dan onze privacy statement op onze website goed door.

Hoe gaat eigenaar Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee dat is niet mogelijk. Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Moet ik inschrijfkosten (bemiddelingskosten) betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


l  je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

l  je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

l  je je inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

l  je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

l  je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

l  Je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

l  Je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Betaal ik, naast de huurprijs, ook nog servicekosten?

Ja, je betaalt servicekosten. Deze bedragen € 50 per maand. Daarnaast betaal je je maandelijkse gebruikskosten voor je energie en water, een vast maandelijks bedrag voor het klimaatsysteem van Next NRG en je gemeentelijke lasten. 

State - Inkomen en toetsing

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een appartement toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimale bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet gelijk zijn aan:

1 inkomen:
- minimaal 40-41x de kale maandhuur bij een huurprijs onder € 985,-
- minimaal 41-43x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 985,- en de € 1.250,-
- minimaal 43-45x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf € 1.250,-

2 inkomens:
- Een tweede inkomen mag voor 100% worden meegerekend.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator.

Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam State.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst: vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van je netto bedrijfsresultaat.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam State.

Welke documenten moet ik uploaden?

In jouw digitale dossier kun je zien welke documenten je aan dient te leveren om jouw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Identiteit

Van iedere huurder en eventuele medehuurder is nodig:

 • Een uittreksel uit het basisregistratie persoonsregister. Hierop staat je woongeschiedenis beschreven. Deze kan je opvragen bij de gemeente (niet ouder dan 1 maand);
 • Een verklaring van de je huidige verhuurder/ hypotheekhouder (niet ouder dan 1 maand). Ben je inwonend? Dan is dit document niet op jou van toepassing.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);

 • Gewaarmerkte kopie arbeidsverleden en loongegevens van het UWV. Zie de bijlage voor de handleiding van waar je dit bestand kunt opvragen. Houdt er rekening mee dat je dit document alleen kunt aanvragen met je DigiD.

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

 • Inkomen aantonen met de inkomensverklaring van de belastingdienst of je IB aangifte
 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)
 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant) 
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent de privacy van jouw gegevens, lees dan het privacy statement op onze website.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij je persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe log ik in in mijn Woondossier (IDD)?

Als je je hebt ingeschreven via het inschrijfformulier en een wachtwoord hebt aangemaakt, kun je inloggen in je persoonlijke omgeving via de volgende link: mijn woondossier

In deze beschermde omgeving kun je alle benodigde informatie en documenten invullen en uploaden.

State - Oplevering

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Fase II: de verwachtte oplevering van de 160 appartementen in fase II is vanaf maart 2019. De woningen in het middenstuk aan de Lindenhoeveweg worden als eerst opgeleverd. De torenwoningen en de woningen aan de Solitudoweg volgen daarna.


Let op, dit is een prognose. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

State - Klimaatsysteem

Van wie is het klimaatsysteem in State?

Jouw woning is voorzien van een duurzaam klimaatsysteem van NEXT NRG. Zij zijn jouw toekomstige leverancier van verwarming, verkoeling en een comfortabel binnenklimaat. Je sluit het contract voor je energievoorziening met NEXT NRG en niet met Bouwinvest. 

Moet ik voor het klimaatsysteem betalen?

Je betaalt een vast maandelijks bedrag aan NEXT NRG voor de huur van de warmte/ koelinstalatie, huur zonnepanelen, ventilatiefilters en de energiekosten van de warmtepomp. Je sluit daarvoor een apart contract met de leverancier NEXT NRG.

Moet ik naast het klimaatsysteem een energiecontract afsluiten met een energieleverancier?

Ja, naast je contract met de leverancier van het klimaatsysteem, sluit je een contract met een energieleverancier.

Wat houdt het klimaatsysteem in?

Lees meer over het klimaatsysteem in State op de pagina klimaatsysteem op deze website.

Hoe bedien ik de apparatuur van het klimaatsysteem?

Download de handleiding voor meer informatie hierover.

FAQ English

I want to rent a house. What do I have to do?

Step 1: Use the ‘Register now' button on this website for a non-binding registration. You can always change your listed home preference.

Step 2: You will receive an e-mail with which you can create a password. You can then login to your personal home dossier (the IDD). Good to know: your e-mail address is your user name, and you yourself created the password.

Step 3: Under  'Mijn Gegevens', fill in your personal and financial details. You will notice the details you have entered in the website’s registration form are repeated here, please check them once again for accuracy. Are you renting with a partner? Fill in his/her details under ‘ Gegevens parrner'.

Step 4: Go to ‘Mijn documenten'. Please upload the requested financial and personal documents. Done? Click ‘ OPSLAAN'. Are you renting with a partner? Under 'Documenten partner' you can upload his/her documents.

Step 5: Have you changed your mind with regard to your home preference? This is where you can change your preferences, by clicking on  'Woningenvoorkeuren wijzigen'.

Step 6: Ready? Are you sure you did not forget to upload any documents? Then send us your registration by clicking 'Documenten compleet' !

Step 7: All (complete) registrations are checked by our Rental Team. Subsequently, allocation will take place automatically in order of receipt, based on availability and your personal preferences. If there are multiple reqristrations at the same time, there will be a draw.

Step 8: You will receive an e-mail specifying which house has been allocated to you. Do you accept? If so, you will receive the rental agreement by e-mail (unless otherwise indicated). You can place your digital signature on the rental agreement. Experiencing problems? Do not hesitate to contact the Rental Team. 

Step 9: And now it’s a question of waiting until your home is completed and you can pick up the key. The properties will be completed in phases. The first are expected to be completed after the summer. This is just a prognosis! All liability on our part relating to the expected date of completion is excluded. As soon as a date for your home has been set, we will let you know.

Can another person guarantee performance on my behalf?

Unfortunately, a guarantee by third parties (such as your parents) will not be accepted.

Can I apply for a housing benefit?

It is not possible to apply for a housing benefit for homes in the private sector. You can only apply for a housing benefit for social rental homes with a maximum rental price of EUR 710.68 (price level 2018).

What are the monthly fixed costs?

Along with the rental price and any service costs, you must take into account a number of other fixed costs. Your individual costs for electricity, heating and water depend on your consumption. This also applies for TV, Internet and telephone.

Additionally, you as a renter will pay taxes, such as water taxes, waste levies and so on. For the costs of insurance for your household effects and liability, we refer you to your insurance advisor. 

Will I also pay service costs in addition to the rental price?

Apartments:
Yes, you will pay a monthly amount as an advance payment on service costs. You will receive a statement for this each year.

Service costs are costs that the landlord can charge for for providing services and activities to the renter(s). This includes, for example, cleaning costs for the common area(s), glass insurance, overall power consumption, maintenance of the common green area(s), window cleaning of the common windows, etc. The composition of the service costs is specified in a legal framework. You can find more information on the website of the Dutch national government.

What is the minimum rental period?

The minimum rental period is 12 months and will be tacitly extended to a rental agreement for an indefinite period. The notice period is one full calendar month.

When does a deposit apply?

A deposit will not be required by default, but only when extra security is required. The guarantee deposit equals 3x of the monthly basic rent. Of course, you will be notified whether a guarantee deposit applies. The guarantee deposit and the first month's rent must be paid prior to the key exchange.

A guarantee deposit of 3 months applies if:

 • the income partly consists of private equity;
 •  you are self-employed, a director or shareholder;
 • you have come from abroad and a credit check is impossible;
 •  you have a temporary employment contract;
 • you do not meet the income requirements as stated by Bouwinvest;
 • you are in your probationary period of an employment contract for an indefinite period.

Will I be required to pay registration costs or brokerage fees?

You will not be required to pay registration costs or brokerage fees.

Can I rent a home as a student or with roommates?

No, sorry! You can only rent a property if you meet the specified income requirement, with a maximum of 2 incomes considered a joint income. And there must be a family situation or a partnership (if you rent with 2 or more persons). So, you cannot rent with a classmate or friend.

What are the conditions to be able to rent?

To qualify for a home, a minimum income requirement will be applied that you must meet.

The minimum gross annual income (minus any payment obligations, such as alimony, mortgages, personal loans, etc.) must equal:

1 income:
- minimum 40-41x the basic monthly rent at a rental price up to EUR 985
- minimum 41-43x the basic monthly rent at a rental price between EUR 985 and EUR 1,250
- minimum of 43-45x the basic monthly rent at a rental price above EUR 1,250

2 incomes:
- a second income counts for 100%

If you want to calculate the maximum that you can rent, use the rental charges calculator. For questions or additional information, please contact the rental team.

How will the homes be allocated?

Based on the income requirement, home preferences, availability, completeness of your registration and an identity and credit check specified for the home, the homes will be assigned automatically to the most suitable candidate by order of receipt.  If muliple applications arrice at the same time, there will be a draw.  If there are multiple registrations at te same time, there will be a draw.

How will Bouwinvest handle my details?

Bouwinvest collects and processes your details when you visit our website and/or register for a rental property via our website. We process data in order to meet our obligations as landlord and to do what we do as best as we can, in accordance with applicable laws. 

Why is everything being done digitally?

We are striving to permit the rental process to be carried out digitally to the greatest possible extent. By means of the digital processing, we can respond more quickly and provide you with better support and you can organise everything fromhome.

Naturally, we would be happy to speak to you personally and we will help you, both digitally and personally, with finding the perfect home in State for you.

Why must I provide these documents?

To determine whether you satisfy the specified income requirement, we need your personal and financial information. With these documents, the rental team will carry out a credit check. We rent homes in the free sector. Therefore, a regular, steady income and a good payment history is important. Our test follows the guidelines of the NIBUD, the Dutch National Institute for Budget Advice.

What documents do I have to upload in order to register? And how do I do that?

To qualify for a home, we ask that you upload your documents when you get started with registering.

Important tips regarding your privacy:

 • Indicate on all documents “COPY dated (current date), for rental homes STATE II”
 • Black out or remove your BSN number on all documents (wage slips, annual statements, tax returns, etc.)

We will only request documents that are applicable to your working and living situation. You can only upload PDF, PNG and JPG files with a maximum size of 32 MB. Be sure to upload clear and legible files. If a document consists of multiple pages, combine all of these pages in one PDF.

Unfortunately, documents cannot be delivered by e-mail or as hard copy by post.

Paid employment

 • Recent employer's declaration (not older than 1 month)
 • Wage slips from the past 3 months
 • Bank statements with the salary deposit for the past 3 months

Retired/Benefit

 • Annual statements from the past year (state pension, supplemental pensions, benefits agency)
 • Copy of the bank statement with the pension payments/benefits payments from the past 3 months

Independent entrepreneur

 • Balance, profit and loss account from the 2 most recent years (prepared by an accountant)
 • Forecast 2019 (prepared by an accountant)
 • Recent extract from the Chamber of Commerce (no older than 1 month)

Own resources

 • Bank account daily statement (from a Dutch bank account)

Owner-occupied home

 • (Provisional) deed
 • Annual mortgage statement
 • Mortgage covenant
 • Extract from the municipal personal records database (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA/BRP)

Rental home

 • Landlord's notice
 • Extract from the municipal personal records database (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA/BRP)

Cohabitating

 • Extract from the municipal personal records database (Gemeentelijke Basis Administratie, GBA/BRP)

Only complete files will be processed, so be sure to double check your file! Unfortunately, without the required appendices, we cannot process your registration.

If you have questions regarding the privacy of your data, read our privacy statement in the bar at the bottom of the home page of this website.

How do I calculate my gross anual income?

Paid employment

Holiday allowance, a fixed 13th month, a year-end bonus and/or a structural profit distribution will be counted with the gross annual income. Flexible bonuses, a flexible profit distribution and/or compensation for a lease car cannot be included as income.

Retired 

The total annual income from the state pension (AOW) and any supplemental pensions (the most recent annual statements combined).

Independent entrepreneur

The gross annual income will be calculated based on the net operating results.

Own resources

Available assets in a Dutch bank account can be used if you cannot (entirely) meet the income requirement. 10% of the equity capital can be included as annual income.

Notedo you have fixed financial obligations such as repayments on mortgage, loans or alimony? The total annual obligations will be deducted from the gross annual income.

If you want to calculate the maximum that you can rent, use the rental charges calculator. For questions or additional information, please contact the rental team. 

Can I view the homes?

On Thurdays from 15.00 - 16.30 you can visit the model home in State. Adress: Lindenhoeveweg 83, Amsterdam